Chorągwie królewskie husarii. Tak prezentowały się najbardziej elitarne formacje jazdy polskich monarchów

Ciekawym zagadnieniem funkcjonowania husarii była instytucja królewskich chorągwi husarskich w armii polskiej i litewskiej. Stanowiły one element swoistej rywalizacji króla z hetmanami o faktyczne wpływy w wojsku. O najbardziej elitarnych formacjach kawalerii Rzeczpospolitej Obojga Narodów pisze Kuba Pokojski w Wielkiej księdze husarii. [Królewski chorągwie husarii] początek brały w czasach króla Jana II Kazimierza (tradycje wywodziły … Czytaj dalej Chorągwie królewskie husarii. Tak prezentowały się najbardziej elitarne formacje jazdy polskich monarchów