Co polski król musiał zrobić, by zwołać pospolite ruszenie? Nic dziwnego, że żaden się do tego nie garnął

Pospolite ruszenie, a więc armia powszechna złożona z ogółu szlachciców, stanowiło oficjalnie podstawę siły zbrojnej dawnej Rzeczpospolitej. W praktyce jednak polscy królowie unikali jak ognia jego zwoływania. Trudno się dziwić. Wszelkie reguły funkcjonowania formacji były nad wyraz archaiczne, a jej postać wprost niebezpieczna dla samego monarchy. Poza tym sam proces zwoływania pospolitego ruszenia okazywał się … Czytaj dalej Co polski król musiał zrobić, by zwołać pospolite ruszenie? Nic dziwnego, że żaden się do tego nie garnął