Jedna z najcenniejszych umiejętności polskich chłopów. Szlachta bardzo się starała, by nikt jej nie posiadał

Dostępne liczby mogą sugerować, że na polskich wsiach w XVI wieku i później tekst pisany był czymś nieznanym, obcym, może wręcz magicznym, jak w pierwszych dekadach po chrystianizacji. Nie jest to jednak wniosek słuszny. W rzeczywistości pismo odgrywało na wsi bardzo istotną rolę. Profesor Wacław Urban podjął przed laty próbę oszacowania skali analfabetyzmu u schyłku … Czytaj dalej Jedna z najcenniejszych umiejętności polskich chłopów. Szlachta bardzo się starała, by nikt jej nie posiadał