Dlaczego doszło do pierwszego rozbioru Polski? Bezpośrednie przyczyny dziejowej katastrofy

Stanisław August Poniatowski został wypromowany przez dążącą do reform społeczno-ustrojowych Familię Czartoryskich. Na polski tron wyniesiono go jednak dzięki rosyjskim bagnetom. Młody monarcha, panujący od 1764 roku, doskonale wiedział, że wszystko zawdzięcza Petersburgowi oraz osobiście imperatorowej Katarzynie II. Przystępując do przebudowy państwa Poniatowski nie zamierzał formować własnego obozu w oparciu o szlachtę. Przy daleko posuniętym … Czytaj dalej Dlaczego doszło do pierwszego rozbioru Polski? Bezpośrednie przyczyny dziejowej katastrofy