Dlaczego Moskwa jest nazywana Trzecim Rzymem? To zasługa tej kobiety

Mariaż wielkiego księcia Iwana III Srogiego i Zoe Paleolog, córki ostatniego bizantyńskiego cesarza, stanowił w dziejach Rosji punkt zwrotny. Krótkie sakramentalne „tak” pozwoliło władcy Moskwy uważać się za spadkobiercę imperatorów Rzymu i Konstantynopola. Jak do tego doszło? Po katastrofie Konstantynopola i zdobyciu Peloponezu przez Turków w 1460 roku jego ostatni władca Foma (Tomasz) Paleolog, młodszy … Czytaj dalej Dlaczego Moskwa jest nazywana Trzecim Rzymem? To zasługa tej kobiety