Kobiety w świecie polskiej szlachty. Dlaczego nigdy w dziejach nie obdarzono szlachectwem żadnej Polki?

Panuje opinia, że szlachcianki cieszyły się w nowożytnej Polsce wyjątkowo korzystną pozycją, której mogły (a nawet musiały) zazdrościć im nobilitowane panie z zagranicy. Mężowie traktowali je po partnersku, zdawali się na ich rady, mówili o nich: „najbliżsi przyjaciele”. Jakby tego było mało, kobiety wpływały też na rozstrzygnięcia polityczne i samodzielnie sprawowały władzę w wielkich majątkach … Czytaj dalej Kobiety w świecie polskiej szlachty. Dlaczego nigdy w dziejach nie obdarzono szlachectwem żadnej Polki?