Elita średniowiecznego świata. Tylko jeden liczbowy fakt na jej temat nie ulega żadnej wątpliwości

Już od wczesnego średniowiecza źródła wzmiankowały istnienie ludzi stojących na czele świeckiego społeczeństwa: może poniżej królów, książąt czy wodzów, ale przed całą resztą populacji. Określano ich mianem szlachetnych, nobiles. Nie należy jednak sobie wyobrażać, że była to zawsze wydzielona warstwa, posiadająca wspólne przywileje, uprawnienia, zbiór symboli i tytułów. Zamknięta i odseparowana szlachta, do której przynależało … Czytaj dalej Elita średniowiecznego świata. Tylko jeden liczbowy fakt na jej temat nie ulega żadnej wątpliwości