Jeden z czołowych mitów na temat Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Podręczniki rozmijają się z prawdą

Od przeszło stulecia panuje opinia, że naczelną przyczyną kryzysu i upadku demokracji szlacheckiej, a w konsekwencji też Rzeczpospolitej Obojga Narodów, była zasada jednomyślności. Nie jest to prawdą. Liberum veto, a więc uprawnienie każdego pojedynczego uczestnika sejmu do zerwania i unieważnienia całych obrad, nie stanowiło źródła katastrofy, ale tylko symptom, nawet symptom uboczny, słabości ustroju. Co … Czytaj dalej Jeden z czołowych mitów na temat Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Podręczniki rozmijają się z prawdą