Wszystkie mapy Rzeczpospolitej Obojga Narodów fałszują rzeczywistość. Dawna Polska wyglądała zupełnie inaczej

Najpotężniejszych magnatów Rzeczpospolitej Obojga Narodów zwykło nazywać się królewiętami. Nie chodziło tylko o ich bajeczne bogactwa. Posiadane przez nich olbrzymie latyfundia były prawdziwymi państwami w państwie z własną armią, a nawet niezależną od króla polityką zagraniczną. Pisze o tym Witold Banach w książce Czartoryscy czyli wieczna pogoń. Kiedy zajrzymy do atlasów historycznych opublikowanych w Polsce … Czytaj dalej Wszystkie mapy Rzeczpospolitej Obojga Narodów fałszują rzeczywistość. Dawna Polska wyglądała zupełnie inaczej