Lenin i Stalin próbowali przekonać w 1917 roku muzułmanów do poparcia bolszewików. Jakie były rezultaty?

W przededniu rewolucji bolszewickiej Rosję zamieszkiwało kilkanaście milionów muzułmanów. Leninowi i Stalinowi bardzo zależało na przeciągnięciu ich na stronę bolszewików. Aby osiągnąć cel byli nawet gotowi zrezygnować z kluczowego dla komunistów podziału na „ludzi pracy” i „wyzyskiwaczy”. Przed 1917 rokiem Lenin podkreślał, że Wschód ma wielkie znaczenie w walce o władzę. Wytrwale głosił hasło samostanowienia … Czytaj dalej Lenin i Stalin próbowali przekonać w 1917 roku muzułmanów do poparcia bolszewików. Jakie były rezultaty?