Najbardziej zacofana z polskich metropolii? Brakowało tam wszystkiego

W czasach Gomułki standard życia mieszkańców Łodzi poprawiał się – ale wciąż zbyt wolno. W latach 60. wiele osób żyło bez dostępu do wody, kanalizacji gazu i centralnego ogrzewania. Jakich problemów wciąż nie udawało się rozwiązać? Potrzeby [Łodzi] w wielu dziedzinach związanych z codziennym funkcjonowaniem były ogromne. Wzrost liczby mieszkańców, powstanie nowych osiedli mieszkaniowych, intensyfikacja … Czytaj dalej Najbardziej zacofana z polskich metropolii? Brakowało tam wszystkiego