Najlepsze żarty ze Stalina. W ZSRR za ich opowiadanie groziła kara śmierci

Konsekwencje za rozpowszechnianie tych kawałów były poważne. Z tego też zresztą żartowano, mówiąc, że prawy brzeg kanału Białomorsko-Bałtyckiego budowali ci, którzy opowiadali dowcipy o Stalinie, a lewy – ci, którzy ich słuchali. Za najbardziej dosadne z dowcipów groziła nie tylko zsyłka do łagrów, ale nawet kara śmierci. Kiedy w 1935 roku Stalin w czasie przemówienia … Czytaj dalej Najlepsze żarty ze Stalina. W ZSRR za ich opowiadanie groziła kara śmierci