Najprostszy sposób na zdobycie szlachectwa w dawnej Polsce. Wymagał od chłopów i mieszczan wyjątkowej zuchwałości

Legalne, oficjalne zdobycie szlachectwa w nowożytnej Polsce było niemal niemożliwe. W całej historii Rzeczpospolitej szlacheckiej, aż do wyniesienia na tron Stanisława Augusta Poniatowskiego, nobilitowano zaledwie około 1000 osób. Wielokrotnie więcej mężczyzn dostało się jednak w szeregi ziemiaństwa pokątnymi drogami. Bodaj najprostszy sposób na zdobycie herbu był jednocześnie… najbardziej zuchwały. Chodziło bowiem o wykorzystanie formuły prawnej, … Czytaj dalej Najprostszy sposób na zdobycie szlachectwa w dawnej Polsce. Wymagał od chłopów i mieszczan wyjątkowej zuchwałości