Najważniejsza cecha polskiej kultury szlacheckiej. Właśnie to odróżniało chłopów pańszczyźnianych od waćpanów

Szlachectwo było w Polsce czymś więcej niż tylko statusem społecznym czy zbiorem uprawnień. Było całym systemem myślenia. Ziemianie postrzegali rzeczywistość zupełnie inaczej od plebejów – chłopów i mieszczan. W żadnym obszarze nie dawało to osobie znać wyraźniej, niż w kwestii podejścia do pracy i rozrywki. Poniższy tekst powstał w oparciu o nową książkę Kamila Janickiego … Czytaj dalej Najważniejsza cecha polskiej kultury szlacheckiej. Właśnie to odróżniało chłopów pańszczyźnianych od waćpanów