Najważniejsza kwestia w życiu średniowiecznych chłopów. Od niej zależała cała ich egzystencja

Struktura średniowiecznego społeczeństwa różniła się zależnie od czasu i miejsca. Można podawać odmienne szacunki i uogólnienia, ale podstawowy obraz rzeczy nie podlega dyskusji. Sami chłopi, ludność wiejska, stanowili przytłaczającą większość społeczeństwa. Z kolei wszyscy przedstawiciele nizin społecznych – wraz z mieszczaństwem, kupcami, ludźmi luźnymi – byli właściwie całą populacją, w granicach błędu statystycznego. Artykuł powstał … Czytaj dalej Najważniejsza kwestia w życiu średniowiecznych chłopów. Od niej zależała cała ich egzystencja