Początki jednego z najważniejszych imperiów epoki starożytnej. Kilka lat wystarczyło, by stworzyć podstawy potęgi

Około 600 roku p.n.e. obszary na wschód od starożytnej Mezopotamii były zamieszkiwane przez liczne koczownicze plemiona, podporządkowane spowinowaconym wodzom. Prawo do kontroli nad ogromnym regionem rościli sobie Medowie. Słabsi Persowie zamieszkujący na południowy wschód od nich długo znosili tę hegemonię. Na przełomie VII i VI wieku p.n.e. ich władcą został zresztą wnuk króla Medii, Cyrus … Czytaj dalej Początki jednego z najważniejszych imperiów epoki starożytnej. Kilka lat wystarczyło, by stworzyć podstawy potęgi