Obyczaje, które odróżniały polskich chłopów od szlachciców. Człowiek ze wsi nie miał prawa znać tych zasad

Polscy chłopi z epoki nowożytnej mieli swoje obyczaje, przesądy i codzienne praktyki, których tradycja sięgała nawet setki lat wstecz. W opinii szlachty wszystko to były jednak zachowania niegodne, właściwe tylko plebejom. Ziemianin musiał znać zupełnie inny zbiór reguł codziennego życia – swoisty savoir-vivre warstwy uprzywilejowanej. Szlachta stale dokładała starań, by odróżnić się od chłopów oraz … Czytaj dalej Obyczaje, które odróżniały polskich chłopów od szlachciców. Człowiek ze wsi nie miał prawa znać tych zasad