Początki Układu Warszawskiego. Odpowiedź Związku Sowieckiego na powstanie NATO

Powołany do życia 14 maja 1955 roku Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej, zwany powszechnie Układem Warszawskim, był sowiecką odpowiedzią na powstanie NATO i plany przejęcia do niego RFN. Oficjalnie sygnatariusze zobowiązywali się „swoje spory międzynarodowe rozwiązywać za pomocą pokojowych środków, aby międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo nie zostały zagrożone”. O tym, jakie intencje naprawdę … Czytaj dalej Początki Układu Warszawskiego. Odpowiedź Związku Sowieckiego na powstanie NATO