Chłopi, którzy udawali szlachciców. Co człowiek ze wsi musiał zrobić, by uznano go za ziemianina?

Legalne zdobycie szlachectwa było w Rzeczpospolitej Obojga Narodów niemal niemożliwe. Przez trzysta lat – od schyłku dynastii jagiellońskiej do śmierci Augusta III Sasa – nobilitowano niespełna 1400 osób. O wiele większa liczba zamożnych plebejów dostała się jednak do stanu uprzywilejowanego tylnymi drzwiami. Co musiał zrobić polski chłop albo mieszczanin, aby zacząć podawać się za szlachcica? … Czytaj dalej Chłopi, którzy udawali szlachciców. Co człowiek ze wsi musiał zrobić, by uznano go za ziemianina?