Polskie Państwo Podziemne, unikat na skalę całej Europy. Jak naprawdę działało i co zapewniało Polakom?

Według założeń Związek Walki Zbrojnej, jako fundament Państwa Podziemnego, miał „stworzyć ośrodki czynnego oporu narodowego, przeciwdziałającego załamaniu się sił moralnych polskiego społeczeństwa”, a także „współdziałać w odbudowie Państwa na drodze walki orężnej”. ZWZ nie był jednak jedyną podporą, a Państwo Podziemne działało w znacznie szerszym zakresie – nie było wyłącznie strukturą wojskową. 29 września Ignacy … Czytaj dalej Polskie Państwo Podziemne, unikat na skalę całej Europy. Jak naprawdę działało i co zapewniało Polakom?