Prawdziwe domy wczesnych Słowian. Dlaczego nasi dalecy przodkowie mieszkali pod ziemią?

Normą wśród wczesnych Słowian były domy wkopane w ziemię, zagłębione, a więc ziemianki. Decydowali się na nie zwłaszcza mieszkańcy obszarów obecnej Ukrainy, Małopolski, Śląska, Słowacji czy Czech. Taka forma nie była przypadkowa. Choć już we wczesnym średniowieczu budziła konsternację wśród przybyszów z dalekich krajów. Artykuł powstał na podstawie mojej nowej książki. „Cywilizacja Słowian. Prawdziwa historia … Czytaj dalej Prawdziwe domy wczesnych Słowian. Dlaczego nasi dalecy przodkowie mieszkali pod ziemią?