Przydomek Kazimierza Wielkiego. Kiedy król go otrzymał i kto jako pierwszy tak go nazwał?

Rządy ostatniego króla z dynastii Piastów wysoko oceniano już za życia. Także dziejopisowie tworzący w pierwszych dekadach po jego śmierci rozpływali się w zachwytach nad dokonaniami monarchy. Żaden jednak nie określił go mianem Kazimierza Wielkiego. „Przydomek Magnus, Wielki, należy do najzaszczytniejszych. Jest to de facto najbardziej chwalebny przydomek, określany mianem epitheon ornans, stawiający jego nosiciela … Czytaj dalej Przydomek Kazimierza Wielkiego. Kiedy król go otrzymał i kto jako pierwszy tak go nazwał?