„Rzesza i naród są w poważnym niebezpieczeństwie”. Pierwszy prawicowy przewrót w Niemczech

Postanowienia traktatu wersalskiego narzucały Niemcom między innymi drastyczne ograniczenie liczebności sił zbrojnych. Zgoda socjalistycznego rządu Republiki Weimarskiej na warunki pokoju została uznana przez nacjonalistów za zdradę stanu. Popchnęła ich też do zorganizowania w marcu 1920 roku zamachu stanu. Jednym z takich (…) nacjonalistów jest Wolfgang Kapp, urzędnik zajmujący się głównie finansami, urodzony w Nowym Jorku … Czytaj dalej „Rzesza i naród są w poważnym niebezpieczeństwie”. Pierwszy prawicowy przewrót w Niemczech