Rodziny w średniowieczu. Uparty i fałszywy mit na ich temat wciąż trzyma się mocno

Nie istniał wspólny model rodziny właściwy dla całej średniowiecznej Europy. To, ile osób zamieszkiwało pod jednym dachem i ile dzieci wychowywała typowa para, zmieniało się zależnie od regionu, czasu, zamożności, a w dużym stopniu też od zewnętrznych czynników – jak niszczycielskie epidemie i klęski nieurodzaju. Jeden wniosek wydaje się jednak niemal pewny: rodziny były co … Czytaj dalej Rodziny w średniowieczu. Uparty i fałszywy mit na ich temat wciąż trzyma się mocno