Tak Prusy i Rosja uzasadniały konieczność rozbioru Rzeczpospolitej. Zrobiły to „dla dobra Polaków i Europy”

Począwszy od połowy XVII wieku Rzeczpospolita Obojga Narodów coraz wyraźniej traciła na znaczeniu. W drugiej dekadzie XVIII stulecia stała się de facto rosyjskim protektoratem. Szlachta była jednak pewna, że kraj nie może upaść. Początkowo również Petersburgowi nie zależało na całkowitym zniknięciu z mapy niegdyś potężnego sąsiada. W końcu jednak caryca Katarzyna II zmieniła zdanie. O … Czytaj dalej Tak Prusy i Rosja uzasadniały konieczność rozbioru Rzeczpospolitej. Zrobiły to „dla dobra Polaków i Europy”