Trudna karta w historii polskiej wsi. Dlaczego chłopi nie chcieli walczyć w powstaniu przeciwko zaborcy?

Jednym z symboli insurekcji kościuszkowskiej stali się chłopscy kosynierzy szturmujący rosyjskie pozycje. Nawet wtedy zaangażowanie członków najniższej warstwy społeczeństwa w konflikt było dalece ograniczone. Podczas kolejnego zrywu, powstania listopadowego, chłopi nie garnęli się zaś do walki z zaborcą już w ogóle. Włościanie za wszelką cenę starali się uniknąć poboru do wojska, a gdy już do … Czytaj dalej Trudna karta w historii polskiej wsi. Dlaczego chłopi nie chcieli walczyć w powstaniu przeciwko zaborcy?