Układ Warszawski kontra NATO. Potencjał militarny obu sojuszy w pierwszych latach ich istnienia

Tworząc w 1955 roku Układ Warszawski Sowieci w znaczniej mierze skopiowali strukturę powstałego sześć lat wcześniej NATO. Potencjał militarny obu paktów militarnych prezentował się jednak diametralnie inaczej. O tym, jakimi siłami dysponowały przeciwne obozy pisze doktor Lech Kowalski w książce Bracia Moskale a Układ Warszawski. W skrytości ducha, przy powoływaniu Układu Warszawskiego „ojcowie założyciele z … Czytaj dalej Układ Warszawski kontra NATO. Potencjał militarny obu sojuszy w pierwszych latach ich istnienia