Życie mieszkańców polskiej wsi już 230 lat temu mogło wyglądać zupełnie inaczej. Ten dokument odmieniał los chłopów

Ogłoszony 7 maja 1794 roku uniwersał połaniecki mógł całkowicie zmienić los polskich chłopów pańszczyźnianych. Dokument nadawał mieszkańcom wsi prawa, o których przez stulecia nie mogli nawet marzyć. Oto co Tadeusz Kościuszko obiecywał włościanom. U schyłku istnienia I Rzeczpospolitej chłopi stanowili ponad 80% mieszkańców kraju. W większości byli to chłopi pańszczyźniani. Szlachta, mająca wszelkie prawa i … Czytaj dalej Życie mieszkańców polskiej wsi już 230 lat temu mogło wyglądać zupełnie inaczej. Ten dokument odmieniał los chłopów