Wojsko tatarskie w XVII wieku. Jakie siły mógł wystawić Chanat Krymski do walki z Rzeczpospolitą?

Zagrożenie ze strony Tatarów niemal nieustannie towarzyszyło Rzeczpospolitej. Wojska Chanatu Krymskiego regularnie najeżdżały Kresy, brały też udział w wyprawach wojennych organizowanych przez imperium osmańskie oraz powstaniach kozackich. Według staropolskich źródeł chan mógł powołać pod broń nawet 100–200 tysięcy ordyńców, ale czy faktycznie liczba ta była aż tak imponująca? Na to pytanie stara się odpowiedzieć profesor … Czytaj dalej Wojsko tatarskie w XVII wieku. Jakie siły mógł wystawić Chanat Krymski do walki z Rzeczpospolitą?