Najważniejsi chłopi na dawnej polskiej wsi. Mieli władzę i wpływy, ale niewielu garnęło się do takiego wyróżnienia

Typowy polski szlachcic, właściciel nowożytnej wioski, nie chciał osobiście angażować się w codzienne życie chłopów. Zależało mu jednak na tym, by społeczność, którą wyzyskiwał była karna oraz pracowita. Dla utrzymania dyscypliny w osadzie oraz na folwarku panowie powoływali więc spośród chłopów pańszczyźnianych specjalnych urzędników, wójtów. Mieli oni władzę nad innymi chłopami i autorytet, byli najważniejszymi … Czytaj dalej Najważniejsi chłopi na dawnej polskiej wsi. Mieli władzę i wpływy, ale niewielu garnęło się do takiego wyróżnienia