Wstydliwa młodość Stefana Żeromskiego. O tym nie uczą w polskich szkołach

Stefan Żeromski był miernym uczniem. Trzykrotnie powtarzał klasę, nie zdał też nigdy matury. Ale wbrew obiegowej opinii oblanie egzaminu dojrzałości wcale nie wynikało z nakazu rosyjskiego kuratora okręgu szkolnego Aleksandra Apuchtina, by „ścinać” abiturientów. Zawinił tryb życia przyszłego autora Syzyfowych prac. O jego młodzieńczych latach pisze Piotr Łopuszański w książce pt. Sekrety życia pisarzy i … Czytaj dalej Wstydliwa młodość Stefana Żeromskiego. O tym nie uczą w polskich szkołach