Wstydliwe piętno pańszczyzny. Do dzisiaj odczuwamy skutki zasad, jakie wpojono polskim chłopom

Przez całe stulecia polscy chłopi niezależnie organizowali swoje życie, układali plan prac i egzekwowali od każdego, by się z niego wywiązywał. Prawidła tradycyjnego rolnictwa wprost wymuszały sąsiedzką kooperację. Nowożytni szlachcice, właściciele wsi i folwarków z XVII-XVIII wieku, przejęli ten system i wykorzystali go dla własnych potrzeb. Tragiczne skutki odczuwamy do dzisiaj. W warunkach trójpolówki i … Czytaj dalej Wstydliwe piętno pańszczyzny. Do dzisiaj odczuwamy skutki zasad, jakie wpojono polskim chłopom