Wzrost wikingów. Czy faktycznie byli olbrzymami w porównaniu z innymi mieszkańcami Europy wczesnego średniowiecza?

Literatura, filmy oraz seriale utrwaliły obraz wikingów jako bezwzględnych najeźdźców, którzy wyraźnie górowali wzrostem oraz tężyzną fizyczną nad ludnością plądrowanych przez siebie obszarów. Czy jednak Skandynawowie naprawdę byli dużo wyżsi od pozostałych mieszkańców wczesnośredniowiecznej Europy? Badania nie pozostawiają w tej kwestii żadnej wątpliwości. Wbrew obiegowej opinii mieszkańcy wczesnośredniowiecznej Europy wcale nie byli szczególnie niscy. Badania … Czytaj dalej Wzrost wikingów. Czy faktycznie byli olbrzymami w porównaniu z innymi mieszkańcami Europy wczesnego średniowiecza?