Za co można było stracić szlachectwo w dawnej Polsce? Tego najbardziej obawiał się każdy ziemianin

Na początku epoki nowożytnej, w XVI stuleciu, nie było jeszcze całkiem jasne co właściwie oznacza polskie szlachectwo. Dopiero kolejne dekady miały ugruntować przekonanie, zgodnie z którym szlachecka „cnota” stanowiła kategorię dziedziczną i nieodwołalną. Na razie dominowało inne podejście. Zgodnie z nim szlachectwo otrzymywano za zasługi własne oraz przodków, a do jego utrzymania konieczne było prowadzenie … Czytaj dalej Za co można było stracić szlachectwo w dawnej Polsce? Tego najbardziej obawiał się każdy ziemianin