Zarobki i ceny w Polsce podczas wojny. Pensje spadły o ponad 90%, cena cukru wzrosła o 7000%

Już w pierwszych dniach okupacji władze niemieckie formalnie zamroziły płace Polaków na poziomie przedwojennym. Urzędowo zakazano także podnoszenia cen. O ile jednak zarobki rzeczywiście stały w miejscu, to faktyczna, rynkowa cena towarów pierwszej potrzeby wystrzeliła do niespotykanych wcześniej pułapów. Wynagrodzenia Polaków w Generalnym Gubernatorstwie były ściśle regulowane. Za punt wyjścia przyjęto ich poziom z sierpnia … Czytaj dalej Zarobki i ceny w Polsce podczas wojny. Pensje spadły o ponad 90%, cena cukru wzrosła o 7000%