10 najczęstszych przestępstw w przedwojennej Polsce. Zaskakujące pierwsze miejsce

Według Rocznika Statystyki RP w 1925 roku w całym kraju odnotowano ponad milion przestępstw (1 115 026). Jakich naruszeń prawa Polacy dopuszczali się najczęściej? Na kartach monumentalnej Statystyki kryminalnej z lat 1924-1925 (o której pisałem szerzej TUTAJ) zajmowano się tylko czynami przestępców, którzy usłyszeli wyroki skazujące. Wydawane regularnie roczniki statystyczne GUS-u zawierały dane uproszczone, ale za to … Czytaj dalej 10 najczęstszych przestępstw w przedwojennej Polsce. Zaskakujące pierwsze miejsce