Ateiści w średniowieczu. Czy w chrześcijańskiej Europie każdy wierzył w Boga?

Panuje powszechna opinia, że dla ludzi średniowiecza religia stanowiła fundament światopoglądu i nieodzowny element rzeczywistości. Za wiarę toczono wojny i prześladowano odstępców, ale ponoć nikt nie podważał samego istnienia Boga. Czy to prawda? Czy w średniowieczu nie było ateistów? Średniowieczne księgi, a już zwłaszcza traktaty dotykające kwestii teologicznych, w przytłaczającej większości były spisywane bądź przynajmniej … Czytaj dalej Ateiści w średniowieczu. Czy w chrześcijańskiej Europie każdy wierzył w Boga?