Dlaczego Polacy zdecydowali się na dynastię Wazów?

Zmiany jakie nastąpiły nad Wisłą po śmierci Zygmunta Augusta w 1572 roku budziły żywe zainteresowanie Sztokholmu. Bliskie związki między dynastią Wazów a wymarłym w linii męskiej rodem Jagiellonów zdawały się otwierać Szwedom drogę do tronu. Nie była to jednak droga prosta. Idealny kandydat był bowiem dopiero dzieckiem. Kres dynastii Jagiellonów otworzył w Rzeczypospolitej burzliwy czas … Czytaj dalej Dlaczego Polacy zdecydowali się na dynastię Wazów?