Największa zdrada aliantów. Dlaczego Brytyjczycy i Amerykanie oddali Lwów Stalinowi?

Utrzymanie Lwowa i ziem południowo-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej w granicach powojennego państwa polskiego było jednym z głównych i najtrudniejszych zadań polityki zagranicznej rządu RP na uchodźstwie. Na decyzję mocarstw polskim przywódcom nie dano jednak żadnego wpływu. Polscy politycy emigracyjni uważali się za najwierniejszego sojusznika głównych państw koalicji antyhitlerowskiej i nie brali pod uwagę możliwości trwałego oderwania … Czytaj dalej Największa zdrada aliantów. Dlaczego Brytyjczycy i Amerykanie oddali Lwów Stalinowi?