Indeks ksiąg zakazanych. Tak Kościół kontrolował co wolno myśleć i wiedzieć mieszkańcom katolickiego świata

Pierwszy oficjalny, odgórny Indeks ksiąg zakazanych wydano w roku 1559. Powstał w dobie soboru trydenckiego i na wzbierającej fali kontrreformacji. Miał służyć walce z odstępcami religijnymi. Szybko stał się jednak narzędziem o wiele szerzej zakrojonej i obsesyjnej kontroli. Indeks ksiąg zakazanych z roku 1559 nie był całkowitą nowością. Już wcześniej, w tym podczas soboru laterańskiego … Czytaj dalej Indeks ksiąg zakazanych. Tak Kościół kontrolował co wolno myśleć i wiedzieć mieszkańcom katolickiego świata