Słabość nowożytnej Rzeczpospolitej. Niemoc państwa była zaszyta w jego strukturze i ideologii

Władcy Rzeczpospolitej Obojga Narodów wybierani w wolnych elekcjach mieli dalece ograniczoną władzę. Cały system polityczny Rzeczpospolitej szlacheckiej był poza tym obsesyjnie skupiony na strzeżeniu tradycji i unikaniu jakichkolwiek reform. Formalne ograniczenia i restrykcyjne, niepozostawiające pola manewru obyczaje polityczne nie były jednak najważniejszą przyczyną słabości ustroju. Problemy sięgały kwestii zupełnie fundamentalnych. Poniższy tekst powstał na podstawie … Czytaj dalej Słabość nowożytnej Rzeczpospolitej. Niemoc państwa była zaszyta w jego strukturze i ideologii