Janczarzy w czasach bitwy pod Chocimiem. Elita tureckiej armii, z którą mierzył się Sobieski

Początki korpusu janczarów sięgają średniowiecza, konkretnie XIV wieku. Doborowa turecka piechota ostateczną strukturę organizacyjną i militarną osiągnęła jednak dopiero w epoce nowożytnej, w połowie XVII stulecia. O tym, jak wyglądały hierarchia i uzbrojenie elitarnych oddziałów osmańskiej armii w tym okresie pisze profesor Marek Wagner w książce pt. Trembowla 1675. Tureckie siły zbrojne w drugiej połowie … Czytaj dalej Janczarzy w czasach bitwy pod Chocimiem. Elita tureckiej armii, z którą mierzył się Sobieski