Kozaczyzna przed powstaniem Chmielnickiego. Polacy sądzili, że problem kozacki na zawsze został rozwiązany

W 1625 roku, po stłumieniu powstania pod dowództwem Marka Żmajły, Kozakom narzucono nową ugodę. Warunki były korzystniejsze niż można by oczekiwać. Polacy starali się też skupić energię kozacką na walkach wewnętrznych w Chanacie Krymskim. Na Ukrainie nadal jednak wrzało. Do zaburzeń przyczyniały się niepokoje wewnątrz Kozaczyzny oraz agitacja Cerkwi prawosławnej. Kolejny wybuch nastąpił w 1630 … Czytaj dalej Kozaczyzna przed powstaniem Chmielnickiego. Polacy sądzili, że problem kozacki na zawsze został rozwiązany