Litewska husaria w połowie XVII wieku. Dlaczego tak wyraźnie ustępowała jeździe z Korony?

Husaria słusznie uznawana jest za najlepszą formację wojskową Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Nie była to jednak formacja jednolita. Potencjał militarny słynnej jazdy rekrutującej się z terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego był znacznie niższy niż kawalerii z Korony. O tym dlaczego tak się działo pisze Marcin Gawęda w książce pt. Połonka-Basia 1660. Organizacja litewskich chorągwi husarskich była taka … Czytaj dalej Litewska husaria w połowie XVII wieku. Dlaczego tak wyraźnie ustępowała jeździe z Korony?