Najbogatsi chłopi pańszczyźniani w Polsce. Jak wielkich dorobili się majątków?

W wieku XVII bogaci chłopi pańszczyźniani niemal się nie zdarzali. Po potopie szwedzkim i w tragicznej dla najniższych warstw społeczeństwa epoce saskiej nie spotykało się ich w ogóle. Ale renesans – złote czasy handlu zbożowego – był też okresem, gdy nieliczni kmiecie dorabiali się sporych majątków. Bogaci chłopi zawsze byli w Polsce rzadkością, a susze, … Czytaj dalej Najbogatsi chłopi pańszczyźniani w Polsce. Jak wielkich dorobili się majątków?