Najstarsze wierzenia Słowian. Co nauka mówi o ich pierwotnej religii i kulcie?

W nauce nie istnieje jeden spójny obraz pogańskich wierzeń dawnej Słowiańszczyzny. Co innego w powszechnej wyobraźni. Dla szerokiej publiki jest czymś oczywistym, że Słowianie czcili liczny panteon bóstw, odpowiadających za różne sfery życia, że wykształcili mitologię niewiele ustępującą tej greckiej lub skandynawskiej, a poza tym mieli swoich kapłanów, świątynie oraz unikalne rytuały, jak Noc Kupały … Czytaj dalej Najstarsze wierzenia Słowian. Co nauka mówi o ich pierwotnej religii i kulcie?