Pierwsi polscy rycerze. Jak walczyli i w co byli uzbrojeni?

W dobie rozbicia dzielnicowego wojska polskie niewiele już miały wspólnego z epoką Mieszka I czy Bolesława Chrobrego. Dawna książęca drużyna, będąca na całkowitym utrzymaniu i wyposażenia władcy kilkutysięczna zawodowa elita sił zbrojnych, należała do przeszłości. Zastąpiła ją nowa warstwa społeczna: rycerstwo. Nowa drużyna książęca lub możnowładcza ograniczała się zazwyczaj do kilkunastu, góra kilkudziesięciu wojaków, odgrywających … Czytaj dalej Pierwsi polscy rycerze. Jak walczyli i w co byli uzbrojeni?