Polski szmugler bezinteresownie ratował Żydów. Honor nie pozwoliłby mu brać pieniędzy za pomaganie ofiarom

Henryk Grabowski wychował się na warszawskim Powiślu, blisko granic miejskiej zabudowy, gdzie krajobraz ruchliwej stolicy ustępował miejsca wiejskim zagrodom i spłachetkom pól uprawnych. Jego matka zajmowała się handlem, a on przejął po niej smykałkę do takiego interesu. Podczas wojny nieprzypadkowo mówiono o nim: Heniek Słoniniarz. W 1939 roku, gdy niemieckie wojska napadły na Polskę, Henryk … Czytaj dalej Polski szmugler bezinteresownie ratował Żydów. Honor nie pozwoliłby mu brać pieniędzy za pomaganie ofiarom