Czy średniowieczna Polska była większym krajem niż obecna? Który król zapewnił jej największe terytorium?

Który ze średniowiecznych władców zapewnił Polsce największe terytorium? Jak istotne znaczenie miały podboje Kazimierza Wielkiego? I jakie wyzwanie terytorialne stanęło przed Władysławem Jagiełłą? Powierzchnię Polski, zwłaszcza w odniesieniu do najwcześniejszych wieków, znamy tylko w przybliżeniu. Nie istniały wówczas ścisłe i stabilne granice. Na niektórych odcinkach rubież była wyznaczona rzeką czy ukształtowaniem terenu. Gdzie indziej – … Czytaj dalej Czy średniowieczna Polska była większym krajem niż obecna? Który król zapewnił jej największe terytorium?