Projekt unii polsko-rosyjskiej. Czy Rosja mogła zostać włączona do Rzeczypospolitej?

Nikt nie zakładał, że Rosję uda się przyłączyć do Rzeczypospolitej wyłącznie na drodze podboju. Formuła unii zdawała się najlepszym rozwiązaniem. Przetestowano ją już przecież, zawierając relacje z Wielkim Księstwem Litewskim. Czy były szanse na powtórzenie sukcesu? W 1598 roku zmarł Fiodor I, ostatni przedstawiciel moskiewskiej linii Rurykowiczów (jego przyrodni brat Dymitr podobno odszedł siedem lat … Czytaj dalej Projekt unii polsko-rosyjskiej. Czy Rosja mogła zostać włączona do Rzeczypospolitej?